Текстови

Теологија-општо

Послание до Евреите 8:13

Посланието до Евреите е писмо во кое основната тема е празникот Yom Kippur – Денот на откупението, што значи дека неможе да дискутираме само за стихот 8:13, а да не се земе во предвид целиот текст од книгата/ писмото до Евреите. Бидејќи целата книга/писмо се однесува на празникот Yom Kippur – Денот на откупението, основната

СЛУШАЊЕ НА БОЖЈИОТ ГЛАС

Што значи да се слушне Божјиот глас? СЛУШАЊЕ НА НЕГОВИОТ ГЛАС = ДРЖЕЊЕ НА ЗАКОНОТ (Тора) (Излез 19:5) Затоа, ако Ми се ПОКОРУВАТЕ верно и ГО ДРЖИТЕ Мојот Завет, вие ќе ми бидете посебна сопственост, покрај сите народи – па Мој е целиот свет! СЛУШАЈТЕ ГО МОЈОТ ГЛАС = СЛУШАЈТЕ ГО МЕСИЈАТА (Прва Коринтјани 10:4)

АПОСТОЛ ЈОВАН И ДЕСЕТТЕ ЗАПОВЕДИ

Јован 14:15 (Исус рекол) Ако Ме љубите, ќе ги пазите Моите заповеди.   Јован 14:21 (Исус рекол) Кој ги има Моите заповеди и ги пази, тој Ме љуби, а кој Ме љуби Мене, него ќе го љуби Мојот Татко, и Јас ќе го љубам, и ќе му се јавам Сам.   Јован 15:10 (Исус рекол)

АПОСТОЛ ПАВЛЕ И ДЕСЕТТЕ ЗАПОВЕДИ

Павловите посланија се основа за бескрајно долги дебати, но секој искрен ученик на Библиската вистина преку овие посланија биде предупреден дека Милоста Божја и Законот Божји, одат рака под рака, и во ниеден случај не се спротивни еден на друг. Внимателното проучување на Библијата ќе ни ја осветли вистината дека почитувањето и исполнувањето на Божјиот

НОВИОТ ЗАВЕТ И ДЕСЕТТЕ ЗАПОВЕДИ

ИСУС ХРИСТОС И ДЕСЕТТЕ ЗАПОВЕДИ Јован 14:15 (Исус рекол) Ако Ме љубите, ќе ги пазите Моите заповеди. Јован 14:21 (Исус рекол) Кој ги има Моите заповеди и ги пази, тој Ме љуби, а кој Ме љуби Мене, него ќе го љуби Мојот Татко, и Јас ќе го љубам, и ќе му се јавам Сам. Матеј

САБОТАТА (Shabbath) е ВЕЧЕН ЗАВЕТ помеѓу Бог и Неговиот народ

Кога Бог ја благословил Саботата (Shabbat) во 1 Мојсеј. 2:3, Тој истотака и ја осветил. Во Еврејската традиција (Куќата на Јуда-Јудаизам) Саботата е претставена како Невеста чиј младоженец е Израел. Хебрејскиот термин на Библиско-Еврејската брачна церемонија е (kiddushin/свршувачка) и значи “овенчување/осветување”. Хебрејскиот збор за брак е (kiddushin/ свршувачка) доаѓа од коренот на три хебрејски букви

Зошто Месијата ја здиплил крпата?

Зошто Исус ја здиплил линената крпа наменета за Неговиот погреб, после Неговото воскресение? Никогаш до сега не го забележав ова…… Во Евангелието на Јован (20:7) пишува дека крпата која била ставена преку лицето на Исус, не била само фрлена на страна како и останатите повои во кои Исус бил повиен при Неговото погребение. Библијата посветува

ИМА ЛИ УСЛОВ ДА СЕ ДОБИЕ ЖИВОТОТ ВЕЧЕН?

Даровите на Неговата милост преку Христа слободно му се достапни на секого. Човекот се запустува единствено ако сам, со сопствен избор, јури во пропаст. Бог во својата реч ги изнел условите под кои секоја душа може да биде избрана за вечен живот – послушност на Неговите заповеди со вера во Христа. Бог го избрал карактерот

СМИСЛАTA НА ЖИВОТОТ БЕЗ БОГ !?

– “Колку повеќе овој свет ни изгледа посфатлив, – кажува познатиот физичар Стив Вајнберк, – се повеќе ни се чини дека е бесмислен“ (1). Најужасниот страв на човештвото е откритието дека не сме го сватиле погрешно значењето зошто постоиме, туку дека тоа го нема (не постои). “Постоење“ само по себе го содржи концептот “значење“, зашто

Се уште Не!

Искушенијата на една шолја за чај! Јас отсекогаш не бев шолја за чај. Бев само една обична ламба од глина. Тогаш мојот господар ме зема и почна да ме обликува и да ми дава форма. Беше многу болно и Го молев да престане, но Тој само се насмеа и рече: “Се уште Не! “ Се