Текстови

Основни верувања

НОВАТА ЗЕМЈА

При крајот на милениумот, кога гревот конечно ќе биде уништен, истиот оган ќе ги поништи и сите последици на гревот на Земјата. Тогаш Бог ќе ја обнови Земјата и ќе стори таа да изгледа онака како што сакал Тој при првото создавање (2.Петрово 3,10-13; Отк. 21,5). Новата земја ќе им овозможува многу задоволства на своите

МИЛЕНИУМОТ И КРАЈОТ НА ГРЕВОТ

Книгата Откровение опишува период од илјада години кој на истражувачите на Библијата им е познат како милениум. Поимот милениум не се наоѓа во Библијата, туку е изведен од латинскиот збор mile,што значи илјада, и annum, што значи година. Во теологијата овој назив се употребува исклучиво да го означи илјадагодишниот период опишан во Откровението, дваесетта глава.

СМРТТА И ВОСКРЕСЕНИЕТО

Библиското учење за воскресението и за состојбата на луѓето за време на смртта е полно со утеха и охрабрување. За време на тагата не смееме да дозволиме да не опфати неконтролирана жалост како другите што немаат надеж. (1.Солуњаните 4,13). Причината за нашата надеж е Христос кој рекол: Уште малку и светот веќе нема да ме

ВТОРОТО ХРИСТОВО ДОАЃАЊЕ

Од најраните денови на постоењето на адвентистичката Црква, адвентистите пееле песни за блажената надеж во второто доаѓање на Исуса Христа (Тит 2,13). Како што покажува и делот на името на нашата Црква, ние очекуваме буквално второ Христово доаѓање. Христос пак ќе дојде, и тоа ќе дојде наскоро, иако не ни го открил точното време на

Христовата служба во небесното светилиште

И во Стариот и во Новиот завет Светилиштето е опишано како место во кое живее Бог. Понекогаш со тоа се мислело на земното, а понекогаш на небесното Светилиште. Псалмистот напишал: за да ги чуе офкањата на окованите, да ги ослободи синовите од смртта (Псалм 102, 20). Авакум додава: Господ е во својот свет храм: нека

БРАКОТ И СЕМЕЈСТВОТО

Повеќето младенци на денот на венчавањето сонуваат за трајна брачна заедница и за доживотна среќа, а сепак разводите се се почести и некои бракови се распаѓаат пред да се исплатат сите сметки за свадбената свеченост. Иако родителите се полни со надеж и со соништа кога првпат го држат на раце своето новороденче, над 70% од

Христијанското однесување и нивниот начин на живеење

Уште во старо време, во времето на римското владеење над светот, апостол Јован ни упатил совет што денеска е исто толку значаен како и тогаш кога е напишан. На сите што го чуле Божјиот повик да живеат подобар и посовршен живот, апостолот им пишува: Не сакајте го светот и се што е во него. Ако

СЛУЖБАТА НА ПРИСТАВОТ

Бог е Творец на овој свет и затоа е сопственик на се што е на него. Се што имаме сме добиле од Него (1.Мој.1,26-28). Ние сме пристави, управители на Господовиот имот. Ние на Бога му должиме за нашиот живот, за дишењето и за се, Тој со својата сила не одржува (1.Мој.2,15; Дела 17,24-28). Во знак

САБОТАТА – ДЕН ЗА ОДМОР

Седмиот ден во секоја седмица, саботата, е библиски ден за одмор. Таа е спомен на Божјата творечка дејност, кога добриот Творец го создал светот за шест дена и се одморил во седмиот (Мој.2,1-3). Таа е и знак на нашето избавување во Исуса Христа (Евреите 4,9), потсетувајќи не дека Оној кој во почетокот создал се и

БОЖЈИОТ ЗАКОН

Ние живееме во вселена во која владеат законитост и ред. Творецот не само што ставил во сила закони кои управуваат со движењета на небесните тела, туку поставил и закони со кои е регулиран животот и благосостојбата на човечките суштества што ги поставил да живеат на Земјата. Овие закони се дадени за да го унапредат животот,