НОВАТА ЗЕМЈА

При крајот на милениумот, кога гревот конечно ќе биде уништен, истиот оган ќе ги поништи и сите последици на гревот на Земјата. Тогаш Бог ќе ја обнови Земјата и ќе стори таа да изгледа онака како што сакал Тој при првото создавање (2.Петрово 3,10-13; Отк. 21,5). Новата земја ќе им овозможува многу задоволства на своите …

МИЛЕНИУМОТ И КРАЈОТ НА ГРЕВОТ

Книгата Откровение опишува период од илјада години кој на истражувачите на Библијата им е познат како милениум. Поимот милениум не се наоѓа во Библијата, туку е изведен од латинскиот збор mile,што значи илјада, и annum, што значи година. Во теологијата овој назив се употребува исклучиво да го означи илјадагодишниот период опишан во Откровението, дваесетта глава. …

СМРТТА И ВОСКРЕСЕНИЕТО

Библиското учење за воскресението и за состојбата на луѓето за време на смртта е полно со утеха и охрабрување. За време на тагата не смееме да дозволиме да не опфати неконтролирана жалост како другите што немаат надеж. (1.Солуњаните 4,13). Причината за нашата надеж е Христос кој рекол: Уште малку и светот веќе нема да ме …

ВТОРОТО ХРИСТОВО ДОАЃАЊЕ

Од најраните денови на постоењето на адвентистичката Црква, адвентистите пееле песни за блажената надеж во второто доаѓање на Исуса Христа (Тит 2,13). Како што покажува и делот на името на нашата Црква, ние очекуваме буквално второ Христово доаѓање. Христос пак ќе дојде, и тоа ќе дојде наскоро, иако не ни го открил точното време на …

Христовата служба во небесното светилиште

И во Стариот и во Новиот завет Светилиштето е опишано како место во кое живее Бог. Понекогаш со тоа се мислело на земното, а понекогаш на небесното Светилиште. Псалмистот напишал: за да ги чуе офкањата на окованите, да ги ослободи синовите од смртта (Псалм 102, 20). Авакум додава: Господ е во својот свет храм: нека …

БРАКОТ И СЕМЕЈСТВОТО

Повеќето младенци на денот на венчавањето сонуваат за трајна брачна заедница и за доживотна среќа, а сепак разводите се се почести и некои бракови се распаѓаат пред да се исплатат сите сметки за свадбената свеченост. Иако родителите се полни со надеж и со соништа кога првпат го држат на раце своето новороденче, над 70% од …

Христијанското однесување и нивниот начин на живеење

Уште во старо време, во времето на римското владеење над светот, апостол Јован ни упатил совет што денеска е исто толку значаен како и тогаш кога е напишан. На сите што го чуле Божјиот повик да живеат подобар и посовршен живот, апостолот им пишува: Не сакајте го светот и се што е во него. Ако …

СЛУЖБАТА НА ПРИСТАВОТ

Бог е Творец на овој свет и затоа е сопственик на се што е на него. Се што имаме сме добиле од Него (1.Мој.1,26-28). Ние сме пристави, управители на Господовиот имот. Ние на Бога му должиме за нашиот живот, за дишењето и за се, Тој со својата сила не одржува (1.Мој.2,15; Дела 17,24-28). Во знак …

САБОТАТА – ДЕН ЗА ОДМОР

Седмиот ден во секоја седмица, саботата, е библиски ден за одмор. Таа е спомен на Божјата творечка дејност, кога добриот Творец го создал светот за шест дена и се одморил во седмиот (Мој.2,1-3). Таа е и знак на нашето избавување во Исуса Христа (Евреите 4,9), потсетувајќи не дека Оној кој во почетокот создал се и …

БОЖЈИОТ ЗАКОН

Ние живееме во вселена во која владеат законитост и ред. Творецот не само што ставил во сила закони кои управуваат со движењета на небесните тела, туку поставил и закони со кои е регулиран животот и благосостојбата на човечките суштества што ги поставил да живеат на Земјата. Овие закони се дадени за да го унапредат животот, …