Христијанска Адвентистичка Црква
Кавадарци

Наредни служби

сабота
02
март
од
09:00
Саботна Школа - прв дел
по 1 ден
сабота
02
март
од
10:30
Саботна Школа - втор дел
по 1 ден
сабота
02
март
од
16:25
Попладневно богослужение
по 2 дена

Стих од Библијата

Господ ќе ме избави од секое зло дело и ќе ме запази за Своето Небесно Царство.Нему слава за вечни векови.Амин!

2 Тимотеј 4:18