Христијанска Адвентистичка Црква
Кавадарци

Наредни служби

сабота
13
јули
од
09:00
Саботна Школа - прв дел
по 1 ден
сабота
13
јули
од
10:30
Саботна Школа - втор дел
по 1 ден
сабота
13
јули
од
19:06
Попладневно богослужение
по 2 дена

Стих од Библијата

Блажени се кротките, зашто тие ќе ја наследат земјата!

Матеј 5:5