Христијанска Адвентистичка Црква
Кавадарци

Наредни служби

сабота
22
јуни
од
09:00
Саботна Школа - прв дел
по 6 часа
сабота
22
јуни
од
10:30
Саботна Школа - втор дел
по 7 часа
сабота
22
јуни
од
19:10
Попладневно богослужение
по 16 часа

Стих од Библијата

зашто Самиот Господ на заповед, при глас на архангел и при Божја труба, ќе слезе од небото и мртвите во Христа ќе воскреснат прво.Потоа ние живите, ние кои останавме, ќе бидеме грабнати заедно со нив на облаците, во воздух, во пресрет на Господа: и така засекогаш ќе бидеме со Господа.

1 Солунјаните 4:16-17