Последни текстови

Урамнотежете ги своите гледишта

Претераното преувеличување – како и намалување, претставуваат проблем. Еве начин како да ги избегнете.  „Дали си слеп?“ Ален Постариот, тивко заржил кога судијата свирнал после уште еден удар на деветгодишниот Ален Помладиот. „Ален, па тоа е само игра“, Џоана го потапкала по коленото. „Тоа не е само игра“, возвратил Ален Постариот. „Нивниот тим може да …

Ако ги зборувам човечките и ангелските јазици, а љубов немам - тогаш сум бронѕа што ѕвони, или кимвал што ѕвечи.

1 Коринтјаните 13:1

© 2008-2019 sdakavadarci.com