Христијанска Адвентистичка Црква
Кавадарци

Наредни служби

сабота
07
октомври
од
09:00
Саботна Школа - прв дел
по 6 дена
сабота
07
октомври
од
10:30
Саботна Школа - втор дел
по 6 дена
сабота
07
октомври
од
17:06
Попладневно богослужение
по 6 дена

Стих од Библијата

И оваа е сведоштвото: Бог ни даде вечен живот, и тој живот е во Неговиот Син. Кој го има Синот, има живот; кој го нема Божјиот син, нема живот.

1Послание Јов, 5, 11-12