Христијанска Адвентистичка Црква
Кавадарци

Наредни служби

сабота
22
јуни
од
09:00
Саботна Школа - прв дел
по 5 дена
сабота
22
јуни
од
10:30
Саботна Школа - втор дел
по 5 дена
сабота
22
јуни
од
19:10
Попладневно богослужение
по 5 дена

Стих од Библијата

Благословен да биде човек, кој се надева во Господа, и кому Господ му е надеж. Сличен е на дрво засадено покрај вода што ги пушта корењата кон потокот: не треба да се плаши од ништо кога ќе дојде жегата, на него зеленилото останува секогаш...

Еремија 17.7,8