Последни текстови

Урамнотежете ги своите гледишта

Претераното преувеличување – како и намалување, претставуваат проблем. Еве начин како да ги избегнете.  „Дали си слеп?“ Ален Постариот, тивко заржил кога судијата свирнал после уште еден удар на деветгодишниот Ален Помладиот. „Ален, па тоа е само игра“, Џоана го потапкала по коленото. „Тоа не е само игра“, возвратил Ален Постариот. „Нивниот тим може да …

Еве, доаѓаат денови - говори Господ Бог - кога ќе испратам глад на земјата, не глад за леб ни жед за вода, туку за слушање на зборовите на Господа. Ќе скитаат од море до море, талкајќи од север до исток барајќи го Господовото слово, ама не ќе го најдат.

Амос 8:11-12

© 2008-2019 sdakavadarci.com