Христијанска Адвентистичка Црква
Кавадарци

Наредни служби

сабота
03
јуни
од
09:00
Саботна Школа - прв дел
по 4 дена
сабота
03
јуни
од
10:30
Саботна Школа - втор дел
по 4 дена
сабота
03
јуни
од
19:01
Попладневно богослужение
по 4 дена

Стих од Библијата

И секоја своја грижа фрлете ја на Него, зашто Тој се грижи за вас.

1 Петрово 5:7