Последни текстови

Урамнотежете ги своите гледишта

Претераното преувеличување – како и намалување, претставуваат проблем. Еве начин како да ги избегнете.  „Дали си слеп?“ Ален Постариот, тивко заржил кога судијата свирнал после уште еден удар на деветгодишниот Ален Помладиот. „Ален, па тоа е само игра“, Џоана го потапкала по коленото. „Тоа не е само игра“, возвратил Ален Постариот. „Нивниот тим може да …

Во неволја сме отсекаде, но не сме притеснети; во двоумење сме, но не губиме надеж; не гонат, но не сме оставени; не соборуваат, но не сме погубени.

2 Коринтјаните 4:8-9

© 2008-2019 sdakavadarci.com