Христијанска Адвентистичка Црква
Кавадарци

Наредни служби

сабота
01
јуни
од
09:00
Саботна Школа - прв дел
по 3 дена
сабота
01
јуни
од
10:30
Саботна Школа - втор дел
по 3 дена
сабота
01
јуни
од
19:00
Попладневно богослужение
по 4 дена

Стих од Библијата

Зашто Бог толку го возљуби светот, што Го даде Својот Единороден Син, та секој, кој верува во Него, да не загине, туку да има вечен живот.

Јован 3:16