Текстови

Основни верувања

ДАР НА ПРОРОШТВО

Во почетокот, додека гревот уште не влегол во нашиот свет, Бог со Адама и Ева разговарал лице в лице (1.Мој. 1,26-31), пренесувајќи им ја својата мудрост и откривајќи им ја својата волја. Но, кога се појавил гревот, таков разговор не бил повеќе можен. Адам и Ева би биле уништени со Божјето присуство. Меѓутоа, Бог сепак

Духовни дарови и служби

Пред деветнаесет векови, откако ја воспоставил својата Црква на Земјата, Исус се вратил на небото. Со загрижено срце уечниците гледале како си заминува (Лука 25,50; Дела 1,9). Дали ќе бидат способни правилно да го претстават? Дали ќе бидат способни успешно да го продолжат делото што им е доверено? Имаат ли таланти неопходни евангелието да му

ГОСПОДОВАТА ВЕЧЕРА

Исто онака како старозаветните служби и жртви во Светилиштето што укажале на доаѓањето на Месија, на неговата служба и на неговата смрт, и Господовата вечера го обновува споменот на Исусовата смрт и вниманието на верниците го насочува кон неговото ветено второ доаѓање. Тој обред прави повеќе отколку само што го симболизира покривањето и проштавањето на

КРШТЕВАЊЕТО

Крштевањето, како што го викаат денеска христијаните, влече свој корен од Јована Крстителот, кој бил пратен да му го приготви патот на Спасителот. Се јави Јован, крштевајќи во пустината и проповедаше покајно крштевање за проштевање на гревовите. И излегуваа при него од цела Јудејска страна и од Ерусалим, и сите се крштеваа од него во

ЕДИНСТВОТО НА ХРИСТОВОТО ТЕЛО

Апостол Павле ја употребил сликата, симболот на телото, за да го илустрира единството на Црквата. Христос е глава од кого целото тело, составено и склопено и сврзано преку сите дарувани врски, при дејство на секој дел, според силите негови, нараснува зада се израдува во љубов.(Ефес. 4,15.16). Сличноста на ова споредување станува уште поочигледна кога ќе

ОСТАТОКОТ И НЕГОВАТА МИСИЈА

Во текот на целата историја Бог имал луѓе кои му останале верни. Без оглед на тешкото отпадништво на другите, верните Божји следбеници го величеле Божјето име и живееле исполнети со вера во спасението што му го приготвува Тој. Повремено бројот на верните Божји поклоници многу се намалувал, така што тие станувале незначително малцинство, остаток, како

ЦРКВАТА

Иако ние сами, лично, мораме да го прифатиме спасението што ни го нуди Бог преку Христа, кога ќе станеме Христијани ние не сме повеќе сами ниту пак делуваме сами. Како органи на неговото тело, на Црквата (Ефес. 1,23), ние имаме еден заеднички идентитет со што воопшто не се нарушува нашата посебност, нашиот поединечен идентитет. Како

ИСКУСТВОТО НА СПАСЕНИЕТО

Бог совршено се погрижил секој меѓу нас да може да се спаси, но Тој спасението не ни ги наметнува со сила. Тој е љубов по својата природа и Тој копнее човечките суштества од љубов да го прифатат неговиот план на спасение. Тој сторил се што стоело до него – зошто Бог беше оној кој во

Христовиот живот смрт и воскресение

Бог не бил изненаден со појавувањето на гревот во вселената. Пред воопшто да се појави гревот, Тој знаел дека ќе се случи тоа и приготвил се за да му се спротистави.  Христос е Јагне што е заклано од создавањето на светот (Отк. 13,8). Зa да са бори против тајната на гревот и злото, Бог се

Големата борба помеѓу доброто и злото

Веќе илјадници години филозофите и мислителите се обидуваат на задоволителен начин да објаснат од каде толку збунувачка мешаница на доброто и злото во нашиот свет. Зошто пупките на трендафилите се појавуваат во толку непосредна близина на трње? Зошто животните меѓусебно се убиваат и се јадат? Зошто луѓето во некои делови на светот имаат премногу храна