Текстови

Звуци на небото

Дали некогаш си одвоил време да размислувате за звуците на небото? Тоа е едноставна работа која може да ја направиме за да уживаме во Божјите дарови.

Тоа е мелодија која го олеснува товарот на срцето донесен од животните искушенија и неволји.

Дали е ветерот кој нежно дува низ дрвјата, честопати не правејќи никаков шум?

Дали е капка вода која создава бранови во малечкото езеро?

Дали е црцорењето на птицата која лета?

Дали е песната на славејот во пролет?

Дали е само одвоено време да се слуша безгрижната среќа на децата, или пак е топлината на рацете на твојот пријател?

Можеби е топлината на прегратката доволно блиска за да се слушне чукањето на срцето, или пак отворените очи на вашето бебе наутро.

Сигурно е звукот кога вашето дете за првпат ќе изговори „тато“, најчистиот и најнежен благослов од небото.

Ако сакате да ги слушнете звуците на небото одвои време да разгледаш наоколу и запомни си сите благослови кои ни ги дал Бог. Тие благослови се најгласни.