Видео

Позадината на Кодот на Да Винчи

Книгата Кодот на Да Винчи од Ден Браун предизвика големо возбудување меѓу луѓето од сите слоеви и во христијанските кругови. Дали Исус навистина стапил во брак со Марија Магдалена? Дали информациите во книгата се вистина или измислица? Доказите изнесени во ова видео ја откриваат правата вистина.