Видео

Позадината на Кодот на Да Винчи -3 дел

"Исус Христос бил сметан за пророк, но сепак бил само обичен човек" изјавува Ден Браун во својата книга Кодот на Да Винчи. Но, дали Исус Христос бил само обичен човек? Целото христијанство е основано на личноста Исус Христос. Што кажува Библијата, Светото Писмо за Него? Што зборува историјата? Што ни откроваат доказите? Доказите изнесени во ова видео не водат во правец на откривање на вистината за Исус Христос. Погледнете и просудете сами.