Видео

Позадината на Кодот на Да Винчи – 4 дел

Дали Марија Магдалена е личноста што седи од десната страна на Исус на познатата слика „Тајната вечера“ од Леонардо да Винчи? Дали Марија била жена на Исус Христос, мајка на негово дете? Дали таа навистина била Светиот Грал? Тоа е романса за која читате во Кодот на Да Винчи, бестселер кој предизвика многу прашања. Ова видео не води кон вистинските одговори на овие таинствени прашања.

Можеби Ден Браун, прикажувајќи една жена, погодил во целта! Овој роман поттикана расправа за Марија, за Исус Христос и улогата на жените во првата црква. Паганската идеја за светоста на женскиот принцип не води до прашањето како црквата низ историјата се однесувала кон жените.