Видео

Позадината на Кодот на Да Винчи – 2 дел

Кодот на Да Винчи создаде одредена несигурност во врска со христијанската вера. Дали некои факти во Библијата се изменети и цели делови од животот на Исус изоставени за да се скрие тајната дека Исус бил во брак со Марија Магдалена? Треба ли да му веруваме на Ден Браун кога вели дека Библијата не е Божје Слово? Какви се фактите за потеклото на Библијата и нејзината автентичност? Доказите во ова видео не водат кон правата вистина.