Текстови

РАДУВАЈТЕ СЕ ВИЕ

РАДУВАЈТЕ СЕ ВИЕ
РАДУВАЈТЕ СЕ ВИЕ БЕДНИ СО ДУХ
СМРТНИ ДУШИ
РАДУВАЈТЕ СЕ ВИЕ ГРЕШНИТЕ
ГРЕВОТ ШТО ВЕ ГУШИ
РАДУВАЈТЕ СЕ ВИЕ МОЈОТ ЗБОР
ДА ДОПРЕ ДО ВАШИТЕ УШИ
РАДУВАЈТЕ СЕ ВИЕ ОД ПОУКИТЕ МОИ
НИКОЈ ДА НЕ СЕ ОГЛУШИ
РАДУВАЈТЕ СЕ ВИЕ ВО ВЕРАТА
СО МЕНЕ ШТО СТЕ
РАДУВАЈТЕ СЕ ВИЕ ЗА ОТЕЦОТ ОД МЕНЕ
ШТО УЗНАВТЕ
РАДУВАЈТЕ СЕ ВИЕ РАЛОТО ШТО ГО ДРЖИТЕ
И НАПРЕД ГЛЕДАТЕ
РАДУВАЈТЕ СЕ ВИЕ ПАТОТ ГО ОРИТЕ
КОН ЦАРСТВОТО БОЖЈО.

СОСТАВИЛ: В.С. ЛИСАВ