Текстови

ПРЕКРАСНИОТ УМ ЦАРУВА

ПРЕКРАСНИОТ УМ ЦАРУВА
ТВОЈОТ ПРЕКРАСЕН УМ ЦАРУВА
НИЗ СИТЕ ВЕКОВИ
ТВОЈАТА СВЕТЛА МИСЛА НЕ ВОДИ
НИЗ СИТЕ СВЕТОВИ
ТВОЈОТ ЖИВОТ И ТВОЈОТ ЗБОР
ВЕЧНА ПОУКА ЗА НАС
ТВОЈАТА СВЕТЛИНА ТЕМНИНАТА
НА НОЌТА ЈА РАЗБИВА
ЛИСЈАТА ВО ГОРАТА ГИ РАЗЗЕЛЕНУВА
ВЕТЕРОТ ГО СТИВНУВА
ПОЛИЊАТА ЖИТНИ СО БОГАТ РОД
ГИ ДАРУВА И ЧУВА
РОДОТ Е ГОЛЕМ А ЖЕТВАРИ СЕ МАЛКУ
ЗБОРОВИ СЕ ТВОИ
ЖЕТВАРИТЕ СТАДАТА БРОЈНИ
СЕ МНОГУ РЕДА
ЗА ПРЕСЕЛБА ГИ СПРЕМАШ, МОЛЊАТА
ОД ИСТОК ДО ЗАПАД
КОГА ЌЕ СЕ ГЛЕДА.

СОСТАВИЛ: В.С. ЛИСАВ