Текстови

МИР ВАМ ПОЗДРАВ СВЕТОЛ…

МИР ВАМ,ПОЗДРАВ СВЕТОЛ
МИР ВАМ ПОЗДРАВ СВЕТОЛ ДОБРО ЗНАН
БУДИ СОМНЕЖ ОТВАРА РАНИ
МИР ВАМ СЕ ОБРАЌАМ СО ВОСХИТ И РАДОСТ
НА УЧЕНИЦИТЕ ЗБРАНИ
МИР ВАМ ВО ДУШИТЕ ВАШИ,ЗОШТО
ТЕЛО СУМ СО ВАС ЈАДАМ
МИР ВАМ ДОЈДОВ ПРИ ВАС ПОВТОРНО
ВЕРА ДА ВИ ДАДАМ
МИР ВАМ ВЕРАТА ВАША ВО МЕНЕ
ДА ВЕ ВОДИ
МИР ВАМ ЗА ТОМО НЕВЕРНИОТ
КОЈ ВИДЕ И ПОВЕРУВА
МИР ВАМ КОИ ПОВЕРУВАВТЕ А НЕ ВИДОВТЕ
БЛАЖЕНСТВАТА ЌЕ БИДАТ ВАШИ
МИР ВАМ БЕДНИ СО ДУХ МАЧНИ ДУШИ
ЗБОРОВИТЕ МОИ
ДА ДОПИРААТ ДО ВАШИТЕ УШИ

СОСТАВИЛ: В.С.ЛИСАВ