Текстови

НАШЕТО СРЦЕ ЗА ТЕБЕ БИЕ

ВО ИСКУШЕНИЕ ГОЛЕМО КОГА СМЕ НИЕ
НАШЕТО СРЦЕ ЗА ТЕБЕ БИЕ
ЗА РАДОСТА ВЕЧНА ТИ ШТО ЈА ДАВАШ
ОД ИЗВОРОТ ТВОЈ СЕКОЈ ДА ПИЕ
ВО НАШИТЕ ГРАДИ ЖЕД ДА НЕ СЕТИМЕ
НИЕ ЗА ВОДА
ВЕЧНО ТЕБЕ ЌЕ ТЕ СПОМНУВАМЕ
И ЌЕ ТИ ПЕЕМЕ ОДА
ПОФАЛНАТА ПЕСНА ДО ОБЛАЦИ ВИСОКО
АНГЕЛ ДА ЈА КРЕНЕ
ВЕРАТА ВО НАШИТЕ СРЦА ЗА ТЕБЕ
НИКОГАШ ДА НЕ СВЕНЕ.

СОСТАВИЛ: В.С. ЛИСАВ