Текстови

ЕВЕ ГО ДОАЃА СУДНИОТ ЧАС

ЕВЕ ГО ДОАЃА СУДНИОТ ЧАС
КОГА ЌЕ СЕ ЧУЕ НЕГОВИОТ СИЛЕН ГЛАС
ЕВЕ ГО ДОАЃА СУДНИОТ ЧАС
КОГА ЌЕ СЕ ПРЕПОЗНААТ КОИ СЕ ЗА СПАС
ЕВЕ ГО ДОАЃА СУДНИОТ ЧАС
КОГА ВИСТИНАТА ЌЕ ЗБОРУВА ЗА НАС
ЕВЕ ГО ДОАЃА СУДНИОТ ЧАС
КОГА И НАЈМАЛАТА ДАМКА Е КО НА ВАГАТА ТАС
ЕВЕ ГО ДОАЃА СУДНИОТ ЧАС
НА БОЖЈАТА ВАГА ЌЕ СЕ МЕРАТ ДУШИТЕ ЗА СПАС

СОСТАВИЛ: В.С. ЛИСАВ