Текстови

НЕГОВИОТ ЖИВОТ НА КРСТОТ ЗГАСНА

НЕГОВИОТ ЖИВОТ НА КРСТОТ ЗГАСНА
ВЕРАТА ВО НЕГО КАКО СОНЦЕ ПОРАСНА
НЕГОВИОТ ЖИВОТ НА КРСТОТ СЕ СВРШИ
ВЕРНИТЕ ВО НЕГО ТАГА И БОЛКА ГИ СКРШИ

СЕ ИЗВИШИ ТОЈ ВО ВИСИНИТЕ
ОСТАНАА ЗА НЕГОДА СВЕДОЧАТ ВИСТИНИТЕ
СВЕДОЦИ СМЕ ИДЕ ДЕНОТ ТОЈ
ПОВТОРНО ЌЕ БИДЕ СО НАРОДОТ СВОЈ

ПРАВЕДНИТЕ ОД БЛЕСОКОТ НА МОЛЊАТА
НЕМА ДА СЕ КРИЈАТ И ДА СЕ БОЈАТ
А НА ОНИЕ ЗА ОСУДУВАЊЕ
СУДБИНАТА ЌЕ ИМ ЈА КРОЈАТ

ЖИВОТОТ И СМРТТА ВО ЕДНО ЌЕ СЕ СПОЈАТ
НА ЕДНИ АНГЕЛИТЕ ПЕСНИ ЌЕ ИМ ПОЈАТ
А НЕПРАВЕДНИТЕ ВО ГРЕВОТ ЌЕ СЕ ГОЈАТ
И ВО НОВИОТ ЖИВОТ НЕМА ДА ПОСТОЈАТ

СОСТАВИЛ: В.С. ЛИСАВ