Текстови

40 дена молитва

Крштевање со Духот и подготовка за Христовото Доаѓање – Ден 20

Пророкот Малахија претскажал дека Бог ќе го испрати Илија, повикувајќи се на „Веста на Илија”, непосредно пред доаѓањето на Исуса Христа: „Ете, Јас ќе го пратам кај вас пророкот Илија, пред да настапи денот Господов – голем и страшен“ (Малахија 4,5). Ова пророштво има две примени. Едната се однесува на првото Христово доаѓање; втората, на

Неопходност од крштевање со Духот и сведочење – Ден 19

Во Новиот завет јасно е откриена вистината за неопходноста од крштавање со Светиот Дух. Ја забележуваме во Исусовото искуство. Лука го опишува Христовото крштавање со вода во третата глава од своето Евангелие. Тој кажува дека Христос за време на крштавањето се молел и дека тогаш Светиот Дух се спуштил на него: „А кога се крсти

Крштевање со Духот и сведочењето – Ден 18

Христијаните адвентисти, како и многу други христијани, со години ја претскажувале годината на второто Христово доаѓање. Адвентистите веруваат дека Христос досега можел да дојде доколку би се оствариле некои настани. Параболата со десетте девојки нè учи дека доаѓањето на младоженецот е одложено. Што се наоѓа во суштината на одложувањето на Христовото повторно доаѓање? Јас верувам

Делото на Евангелието завршено со Светиот Дух – Ден 17

Исус проповедал: „И ќе се проповеда ова евангелие за Царството по целиот свет за сведоштво на народите. И тогаш ќе дојде крајот“ (Матеј 24,14). Непосредно пред Исусовото доаѓање, ќе биде покренат таков незапирлив евангелизам кој ќе предизвика моќно сведочење за Радосната вест упатена до жителите на ова Земја. Пророкот Јоил прорекол две излевања на светиот

Молитва за Божјите ветувања проникната со Духот – Ден 16

Бог во Библијата ни дал многу ветувања дека ќе ја задоволи секоја наша потреба. И во Стариот и во Новиот завет имаме истакнати примери на Божји луѓе кои се повикувале на ветувањата од Божјата Реч, особено кога се соочувале со потешкотии во животот. Еден од моите први средби со библиските учења за молитвата беше книгата

Посредничка молитва во Духот за другите – Ден 15

Принципот на истрајна молитва се применува во секоја област од христијанскиот живот, вклучувајќи ги и нашите напори другите да ги доведеме кај Христа. Врз основа на нашето размислување би требало да биде јасно дека нашите молитви се неопходни за спасение на оние од кругот на нашето семејство и пријателите. Павле го охрабрува христијанинот да се

Истрајна молитва во Духот – Ден 14

Во текот на вековите истрајноста во молитвата се смета за суштински фактор за унапредување на Божјето царство на земјата. Сепак, оние меѓу нас коишто живеат во западната култура склони се да посакаат побрз одговор на своите проблеми. Често пати овој став на „брза привремена поправка” проникнува и во нашиот молитвен живот. Често за нешто ќе

Здружена молитва во Духот – Ден 13

Верниците отсекогаш сметале дека здружената молитва на христијаните заради посебна цел претставува суштински дел на христијанскиот живот. Едно време мислев дека здружената молитва се однесува на двајца или повеќе христијани што се молат заедно. Во текот на молитвата секој би се молел за нешто што би му дошло на ум. Дека секоја молитва има некои

Молитва во Духот – Ден 12

Секој христијанин се наоѓа во борба со непријателот, која има вечни последици. Таа борба е исто толку стварна како и останатите битки помеѓу народите на оваа Земја. Битката се одвива помеѓу Божјето царство и царството на темнината. Павле ја опишува таа борба како борење, кое е мошне лично, зашто противниците се сосем близу еден до

Зошто е молитвата неопходна? – Ден11

Иако повеќето христијани веруваат дека молитвата е важна, мнозина не сфаќаат зошто е молитвата навистина неопходна. Многумина ја доведуваат во прашање Божјата сувереност и неговата можност да ја спроведе својата волја, или пак ја побиваат нашата потреба да се молиме Бог да стори нешто што Тој веќе сака и инаку планира да направи. Некои мислат