Текстови

40 дена молитва

Божјите заповеди и престојувањето во Христа – Ден 30

Послушноста на Божјите заповеди и престојувањето во Христа одат рака под рака. Не можете да го имате едното без другото. Исус рекол „Ќе останете во Мојата љубов, ако ги запазите Моите заповеди, како што и Јас ги запазив заповедите на Мојот Татко и останувам во Неговата љубов“ (Јован 15,10). Исус, Светиот Дух и Божјиот закон

Праведност преку верата – Ден 29

Поимот праведност преку верата може едноставно да се објасни, бидејќи тоа значи да се потпреме на Исус – Тој да го покаже својот победоносен живот во нашиот живот. Бог сака од Христа да очекуваме победа, а не од самите нас: „Затоа и ние, имајќи околу себе толкав облак сведоци, да ги положиме настрана: секое бреме

Христос дава победа – Ден 28

Сè додека христијанинот не сфати и не искуси што значи Христос да му даде победа, тој нема да има искуство доследно за живот во послушност каков што посакува. Во денешното молитвено проучување ќе образложам како да му дозволите на Христос да го живее својот победоносен живот во вас. Кога ќе ја сфатите и ќе ја

Скршена е моќта на гревот – Ден 27

Радосната вест, Евангелието на Исуса Христа, има повеќе страни. Една од нив е дека на крстот е скршена моќта на грешната природа за сите оние што го прифаќаат Христа и веруваат во него: „Тоа го знаеме: нашиот стар човек е распнат заедно со него, за да биде уништено телото на гревот, па да не му

Борбата на христијанинот – Ден 26

Денешното молитвено проучување го насловив „Борбата на христијанинот”, затоа што неверникот нема борби какви што има христијанинот. Необратениот човек го нема Божјиот Дух и, наместо Тој, со него владее телесниот ум. Според Павле, „бидејќи телесното мудрување е непријателство против Бога; на законот Божји не му се покорува, ниту, пак, може’’ (Римјаните 8,7). Нехристијанинот не се

Патот кон откритието – Ден 25

Библиското учење за престојување во Христа е едно од најзначајните вистини кои христијанинот треба да ги разбере. Сè се потпира на доживување на реалноста за престојување во Христа и за престојување на Христос во верникот. Меѓутоа, секој христијанин кој ја открива таа славна вистина за Христос во себе и во останатите, ја следи патеката на

Христова метода на евангелизирање – Ден 24

Елена Вајт ни дава јасен опис на Христовиот начин на сведочење: „Спасителот се придружил на луѓето како Оној Кој им посакува добро. Тој Го покажал Своето сочувство кон луѓето, служел на нивните потреби и ја придобивал нивната доверба. И тогаш ги повикал: ‘Следете Ме’ (Во потрага по подобар живот, стр. 77). Со оглед на тоа

Молитвата и евангелизмот – Ден 23

Божјиот збор ни укажува колку е неопходна молитвата како за поединецот така и за Црквата, со цел да искусиме вистинско оживување: „Зар нема да нè оживееш пак, за да се радува Твојот народ во Тебе?” (Псалм 85,6). Молитвата е неопходна за рушење на сатанските „утврдувања” и за спасување на изгубените: „Зашто оружјето на нашето војување

Решение за лаодикејската состојба на црквата – Ден 22

Едно мошне важно прашање, кое се однесува на денешната Црква, гласи: Како да се сменам од „нетерапевтско” во „терапевтско” средство? Одговорот ни го дава Божјата вест до Лаодикејците. Исус вели дека Тој стои на вратата и сака да влезе во нашиот живот: „Еве, стојам на вратата и чукам; ако некој го чуе Мојот глас и

Лаодикејскиот проблем на црквата – Ден 21

Во книгата Откровение, Бог ја дал пророчката историја на христијанската црква, а во главите 2 и 3 се опишуваат седумте временски периоди од црковната историја на буквалните седум Цркви во Азија. Исто така, тие се однесуваат и на седумте црковни историски временски периоди, од апостолска црква во првите нејзини денови па сè до денес. Седумте