КОНЦЕРТ НА ГРУПАТА МАРАН-АТА

Со своите прекрасни гласови групата МАРАН-АТА од Скопје ги исполни со восхит слушателите во ХАЦ Кавадарци. Салата беше скоро полна и сите уживаа во прекрасната изведба на христијанска музика. Еден час без прекин пееја и го славеа Бога за Неговата милост, љубов и голема жртва на Голгота.

Задоволните слушатели изразија желба да купат CD со нивни песни, но за жал тоа сеуште не е излезено за продажба и доколку некој има добра волја може да помогне за неговото издавање.

Жиро сметка: 300007072874346 – Комерцијална банка

[[{“type”:”media”,”view_mode”:”media_original”,”fid”:”410″,”attributes”:{“alt”:””,”class”:”media-image”,”height”:”313″,”style”:”display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;”,”width”:”500″}}]]

[[{“type”:”media”,”view_mode”:”media_original”,”fid”:”411″,”attributes”:{“alt”:””,”class”:”media-image”,”height”:”313″,”style”:”display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;”,”width”:”500″}}]]