Текстови

КОНЦЕРТ НА ГРУПАТА МАРАН-АТА

Со своите прекрасни гласови групата МАРАН-АТА од Скопје ги исполни со восхит слушателите во ХАЦ Кавадарци. Салата беше скоро полна и сите уживаа во прекрасната изведба на христијанска музика. Еден час без прекин пееја и го славеа Бога за Неговата милост, љубов и голема жртва на Голгота.

Задоволните слушатели изразија желба да купат CD со нивни песни, но за жал тоа сеуште не е излезено за продажба и доколку некој има добра волја може да помогне за неговото издавање.

Жиро сметка: 300007072874346 – Комерцијална банка