Текстови

Прекрасниот ум Негов

Прекрасниот ум Негов Морска ширОд Него светлината што излегува Илјада сонца Зборовите Негови што се редат Златни бројаници Допирот на Неговата рака Илјада рани лекува Тој, водата ја смирува Тој, Сонцето го згаснува Тој, златото го потемнува Тој, раните пак ги отвара Тој, храмот го руши и изградува Тој, на Светот благодат му нуди За

БОГ ОТЕЦОТ

Бог е духовна, интелигентна и творечка личност. Бог е Дух и оние, што Му се клањаат, трeба да се поклонуваат со дух и со вистина (Јован 4,24). Измачени со современите настојувања човечкото себично ЈАС да се стави во самиот центар на култот и обожавањето, многу луѓе денеска бараат нешто подобро. Постои нешто подобро, нешто што

Капетан на бродот

Еден ново именуван капетан на брод бил мошне горд на својот чин. Управувајќи со својот брод, во една бурна ноќ, капетанот забележал нешто во правецот во кој што се движел. Му наредил на својот човек за врски да ја упати следната порака: „Променете го својот курс за 10 степени кон југ!  Следувал одговор: „Променете го

СВЕТО ТРОЈСТВО

Иако и другите, нехристијански религии, познаваат некој вид боженствено „тројство`само христијанството верува во еден Бог – како единствен вистински и жив Бог (5 Мој.6,4). Кој постои како спој на три посебни вечни божествени личности: Отец, Син, Свети Дух. Божествените личности на ова триединствено Божество се бесмртни, семожни и сезнајни. Божеството е бесконечно и не може

Како да ги расипеме нашите деца

Библијата кажува: Упатувај го детето по неговиот пат, па кога ќе остари, нема да отстапи од него. 1.На детето му е потребно воспитување – нему му е потребно водство од постари и поискусни. 2.Родителите се обврзани да стекнат знаење за патот по кој детето треба да оди. 3.Родителите се должни на детето да му го

Во животот свој да творам…

Во животот свој да творам Се Тебе што ти годи Од Тебе сила да црпам на патот До тебе што ме води На Светот радоста да ја раскажам Во тебе да се ослободи Светлината Твоја облаци и бури За миг растерува Во Воскресението и името Твое Сиот Свет да верува Мир спокој и радост душата

И силата е слаба

И силата е слабаИ најсилниот ветар е тивокИ најжешкиот оган е ладен И најлутиот непријателЕ кротко јагнеОд Светлината НеговаОд кроткиот збор НеговОд чистата мисла Негова

Брод на излогот

Пред многу години едно момче поминало многу напорни часови правејќи една мала едрилица. Ја изградил до најситните детали и веднаш после тоа ја однел до најблиската река да ја испроба. Меѓутоа кога ја ставил во водата, едрилицата многу брзо се оддалечила од него. Иако трчал по неа, сепак не можел да ја стигне. Силниот ветар

СВЕТО ПИСМО

Книгата Господова или Светото Писмо е најпотполно откровение за Бога. Во неа Господ ни ја открива преку пророците својата волја, својот карактер и својот план на спасение. Во него Бог ни открива што треба да знаеме за Него како наш Творец, за Исуса Христа како наш Откупител и за главните вистини на спасението. Во Светото

Научници веруваат во Библијата

СЕР ИСАК ЊУТН Закон за гравитација, закони за движењето, диференцијално сметање Њутнов телескоп – рефлектор оптика. Тој рекол: Сите мои откритија се направени како одговор на молитва. Јас длабоко верувам во Библијата како во Божји збор, напишан од вдахновени луѓе. Секојдневно ја проучувам Библијата. Атеизмот е толку бесчувствителен… Кога размислувам за Сончевиот систем, гледам како