И силата е слаба

И силата е слаба
И најсилниот ветар е тивок
И најжешкиот оган е ладен
И најлутиот непријател
Е кротко јагне
Од Светлината Негова
Од кроткиот збор Негов
Од чистата мисла Негова