Текстови

ВИСТИНИТ Е БОГ

ВИСТИНИТ Е БОГ И Е СО СЕТА СЛАВА
БЛАГОДАТ ТОЈ НА СИТЕ ДАВА
ДО БОГА ПО РАЗЛИЧНИ ПАТИШТА СЕ ОДИ
СО МИЛОСТА НЕГОВА ТОЈ НЕ ВОДИ
ПАТИШТАТА ЖИВОТНИ ТЕНКИ ПАТЕКИ ВИЈАТ
НЕВЕРСТВАТА ОД БОГА НЕ СЕ КРИЈАТ
НАД НАС СВЕТЛИНАТА НЕГОВА СВЕТИ
СИЛНО И СЈАЈНО СЕКОЈ ДА ЈА СЕТИ
ПРАВЕДНОСТА БОЖЈА СЕКОЈ МОЖЕ ДА ЈА СТИГНЕ
И ВО НЕБЕСАТА ДА СЕ ИЗДИГНЕ
ДЕНОТ КОГА ЌЕ ДОЈДЕ ТРУБИТЕ ЌЕ СЕ ГЛАСАТ
И ПРАВЕДНИТЕ ВО ХРИСТА ЌЕ СЕ СПАСАТ

СОСТАВИЛ: В.С. ЛИСАВ КАВАДАРЦИ