Текстови

ШТО НУДИ ГРЕВОТ

Гревот нуди насмевка, а солзи ти праќа,
Гревот нуди мир, а тревоги раѓа.
Гревот нуди здравје, а болести носи,
Гревот нуди песни, а воздишки проси.
Гревот нуди гулаб, а гавран ти праќа,
Гревот нуди небо, а пекол ти враќа.
Гревот нуди сонце,а облаци влече,
Гревот нуди живот а до смрт те пече.
Гревот нуди слобода , а пранги ти клава,
Гревот нуди пријател а на душман те дава.
Гревот нуди богатство, а питач те прави,
Гревот нуди љубезност, а везден те дави.
Гревот нуди свадба, а погреб приредува,
Гревот нуди одмор, а сон не дозволува.
Гревот нуди рози, а ти праќа боцки,
Гревот нуди гозба, а ти дава трошки.
Гревот нуди бело, а ти праќа црно,
Гревот нуди слатко, а ти дава отровно.
Гревот нуди визија, а ти вади очи,
Гревот нуди бистро, а матно ти точи.
Гревот нуди врата, а клуч не ти дава,
Гревот нуди прозорец, а перде ти става