Текстови

НА ГОЛГОТАТА ТОЈ ВРВИ

НА ГОЛГОТАТА ТОЈ ВРВИ
СО ПОСЛЕДНИТЕ СИЛИ ПОКОРНО
И БЕЗ СОЛЗИ НА ГОЛГОТАТА ТОЈ ВРВИ
ДОЛГА Е ЖИВОТНАТА НИЗА НА СВЕТОТ
КОИ ПОСЛЕДНИ БЕА СЕГА СЕ ПРВИ
КОИ ВО СВОЈОТ ЖИВОТ ДАВАЛЕ
ЖЕТВАТА ЈА ПРИБИРААТ И ПЕАТ
ОД ЖЕТВАТА НИКОГАШ НЕ СЕ УМОРУВААТ
ТИЕ ЗА ТЕБЕ БДЕАТ
ПЛОДОВИТЕ ГИ ПРИБИРААТ
ВО ВЕРАТА ЗА ТEБЕ НЕ СОПИРААТ
ВОЛЈАТА ТВОЈА ЈА ИСПОЛНУВААТ
СО РАДОСТ НОВИОТ ДЕН ГО ПРЕЧЕКУВААТ
И ТВОЕТО ИМЕ ГО ИЗВИКУВААТ
ЗА ВЕЧНА СЛАВА ВО СИТЕ ВРЕМИЊА.
НА ЛАЗАР ДА СЕ ПРИСЕТУВААТ
ЗА ВОСКРЕСЕНИЕТО ДА СЕ РАДУВААТ

СОСТАВИЛ В.С. ЛИСАВ