Текстови

АПОСТОЛИТЕ, ВЕРНИ ВЕСНИЦИ ТВОИ

АПОСТОЛИТЕ, ВЕРНИ ВЕСНИЦИ ТВОИ
АПОСТОЛИТЕ ТВОИ ВЕСНИЦИ ВЕРНИ БЕА
КО ПРОЛЕТ НИЗ СВЕТОТ РАСЦУТЕА
НАСЕКАДЕ ОПОЈНИ МИРИСИ ОСТАВААТ
ТВОЈОТ ЗБОР НА СВЕТОТ ГО ПРЕДАВААТ
А ЗА ДЕЛАТА СВОИ НА ОВОЈ СВЕТ СТОРЕНИ
НИКОГАШ ДА НЕ СЕ ИЗМОРЕНИ
НА ПРВО МЕСТО ДА НЕ СЕ СТАВААТ
НА СИРОМАСИ СЕ ДА ДАВААТ
СПОРЕД ДУХОТ ДА ГИ ВРШАТ СВОИТЕ ДЕЛА
САМО ВЕРАТА ВО ХРИСТА НАГРАДА Е ЦЕЛА
АПОСТОЛИТЕ НА ОГНЕНИТЕ СКАЛИ ДА НЕ СОПИРААТ
ПАТОТ КОН БОГА ДА НЕ ГО ОДБИРААТ

СОСТАВИЛ: В.С. ЛИСАВ