Текстови

Верувања

ПОВИК ДО МЛАДИТЕ ХРИСТИЈАНИ

Секој од нас си има свои обврски на кои го посветуваме своето време. И тоа е во ред ! Но сега Бог не повикува да одвоиме 10 минути од нашето време. Врати се кога ќе имаш слободно време и прочитај ја оваа порака! Адвентното движење било движење претежно на млади лица. Движењето го предводеле млади,

КОЦКАЊЕ И ИГРИ НА СРЕЌА

Коцкањето и игрите на среќа се посилно влијаат на се поголем број на луѓе во светот. Идеата да се заработи за сметка на други постанала современо проклетство. Адвентистите доследно се противат на коцкањето и игрите на среќа, сметајќи дека не со во склад со христијанските начела. Тоа не е прикладен облик на забава, ниту пак

ДЕН ЗА СЕЌАВАЊЕ

Израелците, за време на робувањето во Египет, во извесна мера го заборавиле Божјиот закон и отстапиле од неговите заповеди. Погазувањето на Саботата станало општа појава, а поради претераните барања од нивните надзорници нејзиното празнување било оневозможувано. Меѓутоа, Мојсеј на својот народ им покажал дека послушноста кон Бога е првиот услов за нивно ослободување. Бог им

СВЕТОГРДИЕТО И ХРИСТИЈАНСКАТА ЦРКВА

Текстот во Евангелието според Матеј 24,15 некои преведувачи го преведуваат како “светогрдие кое предизвикува пустење“, или како “пустошна стравотија“, или како “пустошно светогрдие“, додека нашиот најраспространет превод го употребува поимот “мерзоста на запустението“. Свативме дека Исус овде симболички зборува за римската војска која 66-та и 70-та година од новата ера ќе го опколи Ерусалим (спореди

СВЕТОГРДИЕ И ОТПАД – ЧОВЕК НА БЕЗЗАКОНИЕТО

Да се зборува за тоа дека средновековната црква срамно се однесувала значи да се ѕвони за тревога. Како би можеле христијаните да се однесуваат така ако претходно не отпаднале од Христа и не ја отфрлиле вистинската вера? Токму тој отпад бил претскажан во беседата на Маслинската гора. “Тогаш мнозина ќе се соблазнат“ (Матеј 24,10). Околу

Под опсада

Во борбата што ќе се води во последните денови, против божјиот народ ќе се здружат сите изопачени сили кои што отпаднале од Господ погазувајќи го Неговиот закон. Во таа борба, Саботата ќе биде голем камен на проба, затоа што во заповедта за Саботата Тој се открил себеси како Создател на небото и земјата. Саботата ќе

ИСТОРИЈАТА ЗА НЕДЕЛАТА КАКО ПРАЗНИК

Во својата немоќ библиски да ја оправдаат небиблиската установа, неделата, христијанските теолози посегаат по безброј историски докази, повикувајќи се на изјави и записи на најстарите црковни и историски авторитети. – Прв таков наводен доказ на кој се повикуваат теолозите им дава црковниот отец Игнатиј Антиохиски кој, проникнат со антиеврејскиот семитизам на своето време, им упатува

ПАГАНИЗМОТ ВО ХРИСТИЈАНСТВОТО

Бидејќи празнувањето на неделата нема Библиски темел, затоа било потребно таа човечка установа да се потпира врз човечка рака и мишка. Иако биле потребни државни и црковни закони за да се обезбеди празнување на неделата во текот на вековите, сепак сите христијани не ја прифатиле таа установа. Мнозина по цена на прогонство и маченичка смрт

ДОБРИ АНГЕЛИ И ЛОШИ ДУХОВИ ИЛИ ДЕМОНИ

Ангелите се небесни суштества што ги создал Бог пред постоењето на нашата Земја и луѓето. Зборот ангел значи пратеник (Мал.3,1) Добрите ангели се службени духови „Определени да им служат на оние, што ќе го наследат спасението (Евреите 1,14). ДОБРИТЕ АНГЕЛИ И НИВНИОТ БРОЈ 1. Дали ангелите постоеле при создавањето на човекот? „Откако, пак, го изгони

АСТРОЛОГИЈА

Астрологијата е религија-обожавање на Сонцето како култ Паганската филозофија се темели на античкото космолошко сфаќање дека ѕвездите (боговите) управуваат со животите на луѓето. Астрологијата ја чита волјата на тие богови. Како што е истакнато, таа не е некоја нова наука базирана на научни факти, туку всушност древна паганска религија, верување во космички божества. Во најстариот