Текстови

Верувања

ИСУС, МУХАМЕД, БУДА …

Може да се каже дека во целата човечка историја, не постоела таква личност, религиозна или световна, која што била толку сакана и обожавана, но во исто време толку омразена, омаловажувана и отфрлена, како што бил Исус. Многу припадници на другите религии,како и повеќето неверници, го ставаат Исус во групата на верски водачи како што ги

ИСУС воскресение и живот!

Науката го изменила светот што не опкружува, ја испитала вселената околу нас и го открила веројатниот механизам на мисловните процеси што се одвиваат во нашиот мозок.Во сите периоди од својот развој науката беспомошно стоела пред гробот. Наѕирала внатре и бргу се повлекувала. Иако е способна да го продолжи постоечкиот човечки живот, науката се нашла во

КАРНЕВАЛИ – ОСТАТОЦИ ОД ПАГАНСТВОТО

Некои етнолози обичаите со маски ги поврзуваат со култот на предците, култот на умрените, односно овие обичаи и верувања ги поврзуваат со инкарнацијата на душите на мртвите предци кои, според народното верување, еднаш годишно ги посетуваат живите потомци. Други, пак, во денешните обичаи со маски гледаат континуитет на античките баханалии и дионизии, а подоцна и

Каде во Библијата се наоѓаат стиховите кои се однесуваат на Десетте Божји Заповеди?

Во Новиот Завет секоја од Десетте заповеди ги содржат истите зборови со исто значење како и во Стариот Завет. Сите пишувачи на Библијата биле инспирирани од Светиот Дух и знаеле дека Законот кој бил даден на планината Синај е всушност напишан со ” Божјиот прст” (Излез 31:18, Второзаконие 9:10) и НЕ Е УКИНАТ НИТУ пак

БИБЛИЈАТА – Книга за сите генерации

Живееме во посебно време од светската историја во кое печатените страници заземаат истакнато и значајно место. Книги, разни списанија и многу други изданија, се издаваат во големи тиражи. Секој ден на јавноста и се нудат стотина нови наслови. Од тие нови книги многу се добри и корисни, но во историјата на човештвото ниту една книга

ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО

Евангелие според Лука 24, 1-47 А во првиот ден на седмицата, многу рано, жените дојдоа на гробот, носејќи ги мирисите што ги приготвија. И го најдоа каменот одвален од гробот. И кога влегоа, не го најдоа телото на Господа Исуса. И додека стоеја збунети заради тоа, ете,пред нив застанаа двајца мажи во светли облеки. Бидејќи

ПОЧИТУВАЊЕ СПРЕМА БОЖЈИОТ ДОМ

„Пазете ги Моите саботи, почитувајте го Моето светилиште. Јас Сум Господ“! (Мој.19,30). Бог е возвишен и свет; И за понизната и верна душа, Неговиот дом на Земјата, местото каде што Неговиот народ се состанува на Богослужение, преставува врата на небото.Песните за благодарност и зборовите кои ги изговараат Христовите проповедници, преставуваат од Бога одредени средства преку

Абортус

Си бил еден проповедник и неговата жена кои биле многу,многу сиромашни. Тие имале 14 деца. Таа сега открила дека е бремена со 15 то, живеат во невидена сиромаштија, земајќи ја обѕир нивната сиромаштија, дали би им препорачале да направат абортус? Таткото е болен од сифилис, мајката има туберкулоза, тие имаат 4 деца, првото дете е

ОКУЛТНИ ПОЈАВИ

Под овој поим се подразбираат сите појави кои не можат научно да се објаснат. Некои за тие појави употребуваат поедноставен збор ,,СПИРИТИЗАМ” (англиски ,,спирит – дух). На тој начин на тие појави им се дава поодредено значење – се настојува да се каже дека повеќето настани што се случуваат на таинствен начин припаѓаат на дејствувањето

ОД КАДЕ ПОТЕКНУВААТ БОЖИЌНИТЕ И ВЕЛИГДЕНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ?

Од година во година божиќните и велинденските празници се повеќе се прославуваат во христијанскиот свет. Дали во Библијата наоѓаме темел за нивното прославување? Скоро на секого му е јасно дека Божиќ нема Божјо потекло, ниту за него наоѓаме извештај во Новиот завет. Светото Писмо ништо не зборува за датумот на Исусовото раѓање. Но, зошто денеска