Текстови

Извештај од Струмичкиот округ

На 17.03.2012 година во црквата во Колешино се одржа час за извидници на кој децата можеа да научат многу нови работи, а беше избран и извидник на месецот, а тоа е секретарот на нашиот одред Анита Пецирова.

Децата од Колешино присуствуваат и на продолжетоците од детската Евангелизација Средба со Херои која се одржуваше во Јануари последниот викенд од зимскот распуст, а во недела се состануваме на дискусии, квизови, библиски фимови и други теми за дружење и поучување.

Мр. по теологија Ѓурица Пастоњицки