Текстови

Окружен собор во Кавадарци 2010

На ден 30.10.2010 во Кавадарци беше одржан Окружниот есенски собор со мото “ИСПОЛНЕТИ СО СВЕТИОТ ДУХ“ Салата беше преполна според онаа што и очекувавме . На овој собор имаше и крштевање каде што две наши добри пријателки посведочија пред сите нас за нивната одлука за целосно следење на Христа. Гости на овој собор беа Драган Пеовски, Михајло Гурев, Томе Трајков, Ванче Трајковски и окрузите Неготино, Гевгелија, Дојран, и Демир Капија

Соборот изобилуваше со новоtпеани песни, информации за остварени и идни проекти, заедништво помеѓу браќата и сетрите од окрузите и со пораката која ја имаше гостинот за силата на Светиот Дух.