Текстови

Известување

ХАЦ Кавадарци на црковен час одржан на ден 20.06.2020 година донесе одлука за одложување на обредот „ Света Вечера “ кој требаше да се одржи на 27.06.2020 година. 

Со ова христијаните адвентисти покажаа дека не сакаат да бидат причина за ширење на моменталната епидемија на Корона вирусот.

Оваа одлука е донесена во согласност со библиските прописи, затоа што сам Бог бил Оној, кој ги поставил мерките на изолација и карантин на заразените од некоја болест.

Црковен одбор на ХАЦ Кавадарци