Текстови

Извештај од викенд евaнгелизацијата

Три вечери по ред говорникот Ѓорѓи Трајковски ја изнесуваше Божјата порака на еден современ начин, прилагодлива за секое уво да ја разбере Божјата намера за човекот. Иако салата беше полна бројката не беше задоволителна ако го споредиме со 30 илјадитното жителство кое живее во Кавадарци. Затоа за оние кои беа спречени да дојдат им овозможуваме сите овие предавањa да ги нарачат во двд формат и истите предавања да можат да ги проследат.Насловите се следниве:

1.Ангели – Што знаеме за нив?

2.Знаејќи го времето во кое живееме

3. Дали црквата ни е потребна?

4.Веста за судот- Радосна вест.