Текстови

ДВЕ РАДОСТИ ВО ЕДЕН ДЕН

На ден 18.04.2009 година во Кавадарци ни гостуваше Јоже Авшар од Словенија со неговата сопруга. Присутните има предност да слушаат едно од неговите животни искуства. А попладне младинското богослужение беше крунисано со крштевање од страна на Ванчо Шатевски од Пехчево.

Кога проповедникот Томе Божинов после крштевањето апелираше и за другите кој не сториле завет со крштевање да направат во иднина се пријавија неколку луѓе. Моја молитва кон Бога е да ги чува Тој цврсти во нивната одлука.