Текстови

ОБРАТИ СЕ ТИ НА БОГА

ОБРАТИ СЕ ТИ НА БОГА
КОГА ИМАШ МАКА
ТОА ТОЈ ГО САКА
ОБРАТИ СЕ ТИ НА БОГА
ВО ДУШАТА РАДОСТА
КОГА ТИ СВЕТИ
ОБРАТИ СЕ ТИ НА БОГА
И НА НЕГО
ТИ СЕ СЕТИ
ОБРАТИ СЕ ТИ НА БОГА
ТОА СВЕТО ИМЕ
НА УСНИТЕ ТВОИ
ОБРАТИ СЕ ТИ НА БОГА
ВО ЦАРСТВОТО НЕГОВО
ТОЈ ТЕ СТРОИ
ОБРАТИ СЕ ТИ НА БОГА
ДЕНОВИТЕ ПОСЛЕДНИ
ТОЈ ГИ БРОИ.

СОСТАВИЛ В.С. ЛИСАВ