Текстови

НА МАСЛИНОВАТА ГОРА…

НА МАСЛИНОВАТА ГОРА СО УЧЕНИЦИТЕ СВОИ
ИСУС НА ТРЕВАТА СЕДИ
СО ВЕЧЕРНА НАМЕТКА СЕ ОБЛЕКУВА НЕБОТО
А ТОЈ БЕСЕДИ РЕДИ
ЗА ДЕНОТ КОГА ТОЈ ОД ДЕСНАТА СТРАНА
ДО ОТЕЦОТ ЌЕ СЕДИ
ГЛАСОТ НЕГОВ СМИРЕН ВО НОЌТА
ПОКОРНОСТ И МИР НУДИ
А ВО НАШИТЕ ДУШИ РАСТРЕПЕРЕНОСТ
И ВОСХИТ СЕ БУДИ
ЕДЕН БЛЕСОК ОДЕДНАШ СЕТИВМЕ СИТЕ
ВО ЗОРАТА ШТО СЕ РУДИ
И НОВА НАДЕЖ ВО СРЦАТА НАШИ
СИЛНО КАКО СЕ БУДИ
ВО НЕГО СЕТА СВЕТЛИНА БЕШЕ ЗБРАНА
ЗОРАТА СВЕТОЛ ДЕН СТАНА

СОСТАВИЛ: В.С. ЛИСАВ