Текстови

Занимливости

Бог наспроти науката – 1921

Во една училница на колеџ еден професор предава лекција по филозофија…. „Дозволете ми да ви објаснам кој е проблемот што науката го има со религијата.“ Професорот атеист по филозофија замолчува за момент а потоа го замолува еден од неговите студенти да стане. – Ти си христијанин, нели синко? – Да господине – одговорил студентот. –

ЗАМИСЛИ СЕ НАД СВОИТЕ БЛАГОСЛОВИ

Кога популацијата на целата земја би се намалила на ниво на едно село со 100 жители, но да се сочува односот на сите човечки разлики, како би изгледало тоа село? Всушност тоа бил предметот на истражување на господинот Фил Хартер, лекар во Стенфордската универзитетска болница. Ова се резултатите на неговото истражување: Во селото би живееле:

Изјавите на познатите личности за Исус Христос

“Оној што во јавните служби ќе ги внесе принципите на првобитното христијанство, ќе го промени светот“ Бен Френклин (Американски пронаоѓач и државник од 18 век)   “Од сите морални системи, стари и современи, што сум ги разгледувал, ниеден не ми изгледа толку чист, како оној на Исус“ Томас Џеферсон (Трет претседател на Соединетите Американски Држави и

Како е составена Библијата

Библијата содржи многу книги. Тие не се распоредени хронолошки, напротив, тие се групирани според содржината. Првите пет книги го образуваат она што е наречено Петокнижие. Петокнижието ги вклучува петте книги кои ги напишал Мојсеј: Битие, Излез, Левит, Броеви и Второзаконие. Во овие книги е опишано создавањето на светот и одредени настани кои се однесуваат на

БРОДОТ НА НОЕ

Познат е настанот за Ноевиот брод и потопот кој настанал. Бог му кажал на Ное за она што ќе дојде и што да преземе да се спаси. Му биле дадени димензиите на бродот, од што да биде изграден и како да изгледа за во него да бидат сместени животните. Кога зборуваме за животните кои влегле

Пораст на населението – каде се предходните генерации

Денешната светска популација се развила, ако се мери според минималниот современ раст, за само неколку илјади години. Тој резултат се совпаѓа со библиската историја. Од друга страна, според теријата на еволу-цијата,хомо сапиенс постои милион години или повеќе. Со пораст од 1% годишно, би имало денес луѓе колку што има песок во морето. Во средниот век,

Научници веруваат во Библијата

СЕР ИСАК ЊУТН Закон за гравитација, закони за движењето, диференцијално сметање Њутнов телескоп – рефлектор оптика. Тој рекол: Сите мои откритија се направени како одговор на молитва. Јас длабоко верувам во Библијата како во Божји збор, напишан од вдахновени луѓе. Секојдневно ја проучувам Библијата. Атеизмот е толку бесчувствителен… Кога размислувам за Сончевиот систем, гледам како