Текстови

Археологија

ТАЈНАТА НА ПИРАМИДИТЕ

Постојат многу прашања поврзани со пирамидите Кога се градени, како се градени, кој ги изградил итн. До сега се пронајдени 67 комплетни и 25 некомплетни пирамиди. Најголемата е Кеопсовата пирамида висока 137 м и составена од околу милион блокови кои се тешки од 2-5 тона. Во нив биле погребувани фараоните па денес скоро сите се

ЛАОДИКЕЈА

Името на овој град може да се преведе како “судење на народите“ или како “оправдан народ“. Местоположбата на градот се наоѓала во богатата долина на реката Меандар. На ова место претходно имало помал град, кој порано се викал Диасполис, а подоцна го добил името Роас. Ридчето на кој е подигнат градот е високо 240m. Градот

РАЗУРНУВАЊЕТО НА ЕРУСАЛИМ

„Да беше узнал барем во оној ден за оние нешта кои носат мир! Но сега се скриени од твоите очи. Зашто ќе дојдат денови за тебе кога твоите непријатели ќе те опкружат со ровови, ќе те опколат и ќе те притеснат од сите страни. И ќе те срамнат со земјата тебе и твоите деца во

АРХЕОЛОГИЈАТА И ПОСЛАНИЈАТА

Во оваа статија ќе ги обработиме текстовите што ги пишувале апостолите, под името посланија, упатени до одредени поединци, црковни заедници или поголеми групи луѓе. Колку се точни тие посланија од археолошка и историска гледна точка? Дали можеме да бидеме благодарни што постојат многу податоци за општите прилики во коишто биле напишани тие дела, а кои

Минатото зборува за иднината – Судир околу Синај

Откако Израелците излегле од ропство, Египет, Мојсеј ги води во пустината на Синајскиот полуостров. Патувајќи низ пустината, стигнуваат до гората Синај и таму подигаат логор (види 2 Мојсева 19,1.2). Преданието старо 1500 год. ни ја претставува планината Џебел Муса како гората Синај. Но на спротивната страна се наоѓа планината Расел-Сафсаф, висока 1993 метри. Мнозина веруваат

Создавањето на Римската Империја

Во СВЕТОТО ПИСМО (БИБЛИЈАТА) во книгата на пророк Данило можеме да прочитаме за создавањето и карактерот на оваа држава, и дека во неа ќе се роди, ќе биде крстен и ќе умре СПАСИТЕЛОТ на светот, а исто така и дека ќе биде разурнат Ерусалим и неговиот храм од страна на Римјаните. Во Данило 11,3,4 БОГ

Минатото зборува за иднината – По стапките на апостол Павле

Савле е роден во строго еврејско семејство, во градот Тарс во Киликија. Бил високо образован човек – познавач на еврејските списи и човек кој, покрај еврејскиот, зборувал арамејски, грчки и можеби делумно латински. Тој на 12 години отишол во Ерусалим на училиште кај познатиот учител Гамалеил (види Дела 22.3). Со Савле се среќаваме за првпат

Mинатото зборува за иднината – Израел

Градот Ерусалим е од огромно значење за многу луѓе. Израел како земја не може, како Египет, да се гордее со големи пирамиди. Меѓутоа, таа земја е света земја за муслиманите, за Евреите и за христијаните. Тоа е земја на три монотеистички религии. Потеклото на Арапите и Евреите Арапите и Евреите водат потекло од Аврам. Патријархот

Минатото зборува за иднината на свитоците од бреговите на Мртвото Море

На северозападниот брег на Мртвото Море се наоѓа висорамнината Кирбет Кумран, на која се наоѓаат остатоци од еден стар манастир. На археолозите со години им биле познати тие урнатини,но нивното значење е откриено дури во 1947 год. Откриено е дека во Кумран пред повеќе од 2000 години живеела заедница на луѓе познати како Есени. Во

Минатото зборува за иднината – Турција

Изненадените откритија во Турција придонеле таа да стане мошне привлечна земја за патниците и за изучувачите на Библијата. Хетеи Хетеите се народ кој многу пати се спомнува во Библијата. Меѓутоа, се до модерното време научниците не нашле никакви други стари пишани документи кои би упатувале на нив. Понекогаш и се сомневало во постоењето на Хетеите.