Текстови

Археологија

Mинатото зборува за иднината – Загубените градови

Секоја година мноштво археолози и нивни соработници копаат под урнатините и под пустинскиот песок на Средниот исток.Со помош на остатоците на грнчаријата и на други ракотворби што ги откриваат, тие ја реконструираат историјата на древните времиња. На виделина излегле некои чудесни некогаш загубени градови. Либан На подрачјето на прекрасната, со војна опустена земја Либан, се

Минатото зборува за иднината – Египет

Од воен аспект, походот на Наполеон на Египет претставувал неуспех. Меѓутоа, Наполеон повел со себе 120 научници и уметници кои ги испитале древните археолошки наоѓалишта исобрале предмети од археолошко значење. Вршејќи ископувања во близината на малечкиот град Розета, офицерот Бушар открил плоча од црн базалт долга околу 1,2 метри и широка 75 сантиметри. На неа