Драгослав Методиев

ОТКРОВЕНИЕ НА ЈОВАН 1,10

Обземен од Духот во Господов ден. – Бидејќи Бог е алфа и омега, знаеме дека е вечен Бог. Тој е господар на вселената. Меѓутоа, Јован бил смртник како и ние, ограничен со времето и просторот. Тој ни кажува дека во мигот кога го видел Господа се наоѓал на островот Патмос и дека тоа се случило

ОТКРОВЕНИЕ НА ЈОВАН 1,6-8

“И не направи цареви и свештеници на својот Бог и Отец“ (Откровение 1,6). – Кога ги извел Израелците од Египет, Бог им објавил дека ќе бидат “царство свештеничко“ (2 Мојсеева 19,6). Откако поминал периодот од седумдесет седмици (Даниел 9,24-27), Бог подигнал нов народ кој се состоел од христијани од сите раси, вклучувајќи ги и христијаните

ОТКРОВЕНИЕ НА ЈОВАН – 1,4.5

Бог “кој ќе дојде“. – Дали Бог Отецот ќе го придружува Исуса при неговото второ доаѓање? Текстот во Откровение 1,4 го опишува како Оној “кој е, кој беше и кој ќе дојде“. Како што веќе рековме, во Евангелието според Матеј 26,64 Исус му рекол на Кајафа дека Синот човечки ќе дојде седејќи “оддесно на силата“.

ОТКРОВЕНИЕ НА ЈОВАН – 1 ГЛАВА

Исус ги има клучевите од смртта На суриот, карпест остров Патмос, Јован бил постојано во мислите со Господ. Шеесет и пет години поминале од мигот кога Исус се вознел на небото на облаци, од мигот кога ангелите ветиле дека ќе се врати на облаци. Во беседата на Маслинската гора сам Исус ветил дека еден ден

ОДЛИЧНИ СОГОРУВАЧИ НА МАСТИ

Цвекло, целер, ананас, папаја, ѓумбир, кисела зелка. Овие продукти содржат состојки кои ги поттикнуваат варењето и размената на материите, така што телото се ослободува од штетните материи. Формирајте ја својата диета во склад со овие продукти и успехот во намалувањето на килограмите ви е загарантиран. Цвекло – Цвеклото ја подобрува работата на метаболизмот и протокот

КНИГА-ОТКРОВЕНИЕ НА ЈОВАН

Кој бил Јован ? Книгата Откровение ја напишал “Божјиот слуга Јован“ (Откровение 1,1). Јован не било вообичаено име во новозаветното време. Постојат докази дека Јован, кој го напишал Откровението, бил познатиот Исусов ученик. Девет факти од неговиот живот го заслужуваат нашето внимание: 1. Еве го јагнето Божје ! – Јован прв пат го видел Исуса

ДЕН ЗА СЕЌАВАЊЕ

Израелците, за време на робувањето во Египет, во извесна мера го заборавиле Божјиот закон и отстапиле од неговите заповеди. Погазувањето на Саботата станало општа појава, а поради претераните барања од нивните надзорници нејзиното празнување било оневозможувано. Меѓутоа, Мојсеј на својот народ им покажал дека послушноста кон Бога е првиот услов за нивно ослободување. Бог им

СВЕТОГРДИЕТО И ХРИСТИЈАНСКАТА ЦРКВА

Текстот во Евангелието според Матеј 24,15 некои преведувачи го преведуваат како “светогрдие кое предизвикува пустење“, или како “пустошна стравотија“, или како “пустошно светогрдие“, додека нашиот најраспространет превод го употребува поимот “мерзоста на запустението“. Свативме дека Исус овде симболички зборува за римската војска која 66-та и 70-та година од новата ера ќе го опколи Ерусалим (спореди

СВЕТОГРДИЕ И ОТПАД – ЧОВЕК НА БЕЗЗАКОНИЕТО

Да се зборува за тоа дека средновековната црква срамно се однесувала значи да се ѕвони за тревога. Како би можеле христијаните да се однесуваат така ако претходно не отпаднале од Христа и не ја отфрлиле вистинската вера? Токму тој отпад бил претскажан во беседата на Маслинската гора. “Тогаш мнозина ќе се соблазнат“ (Матеј 24,10). Околу

ОД ПОЧЕТОКОТ НА ВРЕМЕТО

Пред да направат грев, нашите прародители ја празнувале Саботата која била воспоставена во Едем; откога направиле грев и биле протерани од Едем тие продолжиле да ја празнуваат. Ги вкусиле горчливите плодови на непослушноста и научиле дека секој кој ги погазува Божјите заповеди, порано или покасно, мора да свати – дека Божанските закони се свети и