Драгослав Методиев

АРХЕОЛОГИЈАТА И ПОСЛАНИЈАТА

Во оваа статија ќе ги обработиме текстовите што ги пишувале апостолите, под името посланија, упатени до одредени поединци, црковни заедници или поголеми групи луѓе. Колку се точни тие посланија од археолошка и историска гледна точка? Дали можеме да бидеме благодарни што постојат многу податоци за општите прилики во коишто биле напишани тие дела, а кои

Висок крвен притисок-тивок убиец

Една четвртина од возрасната популација во Македонија има висок крвен притисок. Вие или некој од членовите на вашето семество може да биде еден од нив. Високиот крвен притисок е скриена болест која може да ве измами бидејќи предизвикува мали или пак, воопшто не предизвикува никакви симптоми. Ова е причината поради која многу луѓе, меѓу кои

ВСЕЛЕНАТА ВО БИБЛИЈАТА

Од сите соѕвездија, кои на целиот небесен свод ги има 89, Библијата спомнува само неколку, и тоа само два или три пати. Тоа се соѕвездијата Голема Мечка, Орион и Плејади, чии имиња потекнуваат од грчката митологија. Преведувајќи го Стариот завет, Ѓуро Даничиќ, ги користел народните имиња и ги наведувал по ист редослед. Прв пат овие

Создавањето на Римската Империја

Во СВЕТОТО ПИСМО (БИБЛИЈАТА) во книгата на пророк Данило можеме да прочитаме за создавањето и карактерот на оваа држава, и дека во неа ќе се роди, ќе биде крстен и ќе умре СПАСИТЕЛОТ на светот, а исто така и дека ќе биде разурнат Ерусалим и неговиот храм од страна на Римјаните. Во Данило 11,3,4 БОГ