Видео

Создавањето – Земјата е сведок

Видео приказ за создавањето запишан во Првата книга мојсеева. Авторот Хенри Стобер го снимал ова видео 4 години патувајќи низ светот. http://www.daretobelieve.com