Видео

Скриени пораки во популарните песни

Одамна постои сомнеж дека развојот на филмската и музичката индустрија не е дело само на луѓе. Повеќете од нас слушнале за постоење на скриени пораки во филмовите, во музиката... па еве во ова видео можете да видите и чуете дали е вистина сето тоа. (Текстот е на англиски)