Текстови

Серија на предавања – Евангелие За Втора Генерација

Во период од 10.01. до 15.01.2011 година во христијанската Адвентистичка Црква во Колешино беше одржана серија на предавања под наслов “Евангелие За Втора Генерација“. Локалниот проповедник Ѓурица Пастоњицки им помогна на посетителите низ неколку случки од Исусовиот живот поткрепени со историски податоци да го засакаат Евангелието според Јован.

Предавањата редовно беа посетени од локалните жители, бројот на посетителите се движеше помеѓу 20-35 души. Самите предавања беа илустрирани со power point презентации, со кои на посетителите им беше овозможено и визуелно да можат да ја доживеат убавината на Евангелието по Јован.

Мр Ѓурица Пастоњицки