Текстови

КРШТЕВАЊЕ ВО ОХРИД

После доло време водите во Охридското езеро беа сведоци на одлуката за следење на Христа од Пеце и Коле. На овој свечен чин освен домаќините кои беа присутни посебни гости беа младите од Кавадарци. Освен Христа што не поврза со Пеце, прв контакт со него беше преку нашиот веб сајт www.sdakavadarci.com.

Му благодариме на Бога за овој сајт што баш преку него некои луѓе можат да дојдат до сознание за Бога.