Текстови

ЕСЕНСКИ СОБОР 2009

Соборот под мотото “Биди упорен во верата“ се одржа на ден 31.10.2009 година во Битола. Учество на овој собор земаа доста верници и проповедници на Христијанската адвентистичка црква. Главната порака на овој собор ја имаа гостите од Србија Драган Грујичиќ и Чањи Ласло. Соборот беше пропратен со песни на славење, молитви и поуки кои не повикуваа да бидиме упорни во верата додека не стигнеме дома.