Текстови

ОПИС НА МОЈСЕЈ

“Не се појави веке пророк во Израел еднаков на Мојсеј.”

Бил дете на робови и син на кралица.

Роден во колиба, а живеел во палата.

Роден е во сиромаштво, а растел во големо богатство.

Бил водач на народ, а пастир на овци.

Бил најголем воин, а најкроток човек.

Се школувал на дворот на фараонот, а живеел во пустина.

Имал египетска мудрост, а вера на дете.

Воспитуван за живот во град, а скитал низ пустина.

Искушуван да стори грев, а останал чесен.

Не бил красноречив, но зборувал со Бога.

Имал пастирски стап, но сила на Семожниот.

Бил бегалец од фараон, но и амбасадор на небото.

Умрел сам во планина, а се појавил со Исус на Гората на преобразувањето.

Никој од луѓето не присуствувал на неговиот погреб, но Бог го погребал.

Не влегол во Ханаанската земја, но го наследил небото!