Текстови

Причест со алкохолно вино или со гроздов сок

Христос се наоѓал зад масата на која била припремена пасхалната вечера. Пред Него се наоѓале бесквасни лебови кои се употребувале за време на Пасхата. На масата било и непревриеното пасхално вино. Христос се послужил со овие симболи за да би ја престсвил својата безгрешна жртва. Ништо што е расипано со вриење, кое е симбол на гревот и смртта, не може да го преставува Јагнето, без недостатоци и мани.

Библијата никаде не советува употреба на превриени вина, било како пијалок, или како симбол на Христовата крв.Ние се повикуваме на здравиот разум и се прашуваме, дали Христовата крв подобро се преставува со чистиот гроздов сок во неговата првобитна положба или со превриеното алкохолно вино. Навистина и озбилно ви препорачуваме ова последното никогаш да не го ставиме на Господовата маса за време на Господовата вечера. Како што скиснатиот леб со квасец, кој е симбол за гревот, не може да го претставува Христовото тело, така и киселото или превриено алкохолно вино не може да ја преставува Христовата крв, т.е. Оној кој себеси се принел за жртва како безазлено и пречисто Јагне.

Бидејќи виното има опојно отровно делување и го расипува човечкото суштество на духовно, телесно, умно и духовно поле, можеме слободно со апостол Павле таквата чаша да ја наречеме ѓаволска чаша, а неГосподова.(1Кор.10,21).