Текстови

Нашето срце никогаш не се заморува

Нашето срце е многу интересен орган. Тоа пумпа крв 72 пати во минута и околу 40 милиони пати во годината. За да сватиш колку е тоа напорна работа, пробај да ја стегнеш твојата рака во вид на тупаница, и продолжи да го правиш тоа повеќе пати. Колку минути би можел да го правиш тоа?

Твоето срце кое е големо од прилика колку твојата тупаница, продолжува така да работи во текот на целиот твој живот без замор и без прекин. Срцето на престанува да работи дури и кога спиеме. Ако се вознемириме нашето срце работи побргу, а ако се одмараме ќе работи побавно. Нашето срце ја врши сета таа работа а ние за тоа не сме ни свесни. Во моментот на секое отчукување срцето пумпа крв во нашето тело. А тоа што ние потребно да преживееме се наоѓа во крвта. Благодарејќи на тоа секоја од нашите ќелии добива кислород и храна што им е потребна. Нашето срце пумпа околу 43 илјади литри крв секоја ден. Да ли знаеш колку е тоа? Тоа е околу 150 кади за бањање наполнети до крај. Зарем не би се уморил кога само со една чаша би пробал да испразниш една када за бањање полна со вода. А сега замисли да испразниш 150 кади наполнети со вода, со помош на само една чаша?Сигурно не би можел да извршиш така тешка работа. Меѓутоа, нашето срце ја извршува таа работа од денот на нашето раѓање и ќе продолжи да ја извршува се до нашата смрт. На пример, ти ќе застанеш во еден момент, ако работиш напорна работа. Сигурно ќе имаш потреба да легнеш да земеш здив. Но, нашето срце не се уморува, затоа што тоа е многу важен фактор во одржувањето на нашиот живот. Срцето е мало по големина, но врши голема работа. Бог го створил таквото срце никогаш да не се заморува. Како што знаеме, невозможно е да се замисли една држава без патишта, пруги и реки, исто и во нашето тело постои единствена мрежа која ни овозможува во своето постоење да делуваме без гршка. Во нашиот крвен систем постојат крвни садови-вени. Внатре во тие вени тече крв која срцето непрекидно ја пумпа. Крвта од еден дел на телото до другиот пренесува големи количини на материјал. Таа непрекидно ги разнесува хранливите состојки до секој дел на нашето тело и ги исфрла отпадните материи.

Значи сето ова не може да настане и да функционира по некоја случајност. Нашето тело и се што функционира во него е совршено и работи во еден совршен ред кој го поставил Бог нашиот Создател.