Текстови

Македонија

СЕМИНАР ЗА КОЛПОРТЕРИ И МИСИОНСТВО

Во саботата на 24 јануари во организација на одделението за мисионство при македонската мисија во црквата Влае во Скопје, се одржа еднодневен семинар за колпортери и мисионство во присуство на поголем број на верници од Скопје и на другите месни цркви од Македонија. Гости на семинарот беа директорот на издавачката куќа „ Препород„ од Белград,