Светска економска криза

Рецесијата е збор кој широко одекнува насекаде во светот и егзистира на глобално ниво.Се појави и шири како пандемија со голема брзина,со познати симптоми,во секоја држава ,некаде повеќе ,некаде помалку.Отсекаде се бара помош,план,стратегија,за нејзино надминување.Се даваат финансиски инјекции , кредити.Се лечат последиците ,но никој не ги знае причините.Како настана,до кога ќе трае и како да …