Лазар Крчев

Минатото зборува за иднината – Судир околу Синај

Откако Израелците излегле од ропство, Египет, Мојсеј ги води во пустината на Синајскиот полуостров. Патувајќи низ пустината, стигнуваат до гората Синај и таму подигаат логор (види 2 Мојсева 19,1.2). Преданието старо 1500 год. ни ја претставува планината Џебел Муса како гората Синај. Но на спротивната страна се наоѓа планината Расел-Сафсаф, висока 1993 метри. Мнозина веруваат

Минатото зборува за иднината – По стапките на апостол Павле

Савле е роден во строго еврејско семејство, во градот Тарс во Киликија. Бил високо образован човек – познавач на еврејските списи и човек кој, покрај еврејскиот, зборувал арамејски, грчки и можеби делумно латински. Тој на 12 години отишол во Ерусалим на училиште кај познатиот учител Гамалеил (види Дела 22.3). Со Савле се среќаваме за првпат

Mинатото зборува за иднината – Израел

Градот Ерусалим е од огромно значење за многу луѓе. Израел како земја не може, како Египет, да се гордее со големи пирамиди. Меѓутоа, таа земја е света земја за муслиманите, за Евреите и за христијаните. Тоа е земја на три монотеистички религии. Потеклото на Арапите и Евреите Арапите и Евреите водат потекло од Аврам. Патријархот

Минатото зборува за иднината на свитоците од бреговите на Мртвото Море

На северозападниот брег на Мртвото Море се наоѓа висорамнината Кирбет Кумран, на која се наоѓаат остатоци од еден стар манастир. На археолозите со години им биле познати тие урнатини,но нивното значење е откриено дури во 1947 год. Откриено е дека во Кумран пред повеќе од 2000 години живеела заедница на луѓе познати како Есени. Во

Минатото зборува за иднината – Турција

Изненадените откритија во Турција придонеле таа да стане мошне привлечна земја за патниците и за изучувачите на Библијата. Хетеи Хетеите се народ кој многу пати се спомнува во Библијата. Меѓутоа, се до модерното време научниците не нашле никакви други стари пишани документи кои би упатувале на нив. Понекогаш и се сомневало во постоењето на Хетеите.

Mинатото зборува за иднината – Загубените градови

Секоја година мноштво археолози и нивни соработници копаат под урнатините и под пустинскиот песок на Средниот исток.Со помош на остатоците на грнчаријата и на други ракотворби што ги откриваат, тие ја реконструираат историјата на древните времиња. На виделина излегле некои чудесни некогаш загубени градови. Либан На подрачјето на прекрасната, со војна опустена земја Либан, се

Минатото зборува за иднината – Египет

Од воен аспект, походот на Наполеон на Египет претставувал неуспех. Меѓутоа, Наполеон повел со себе 120 научници и уметници кои ги испитале древните археолошки наоѓалишта исобрале предмети од археолошко значење. Вршејќи ископувања во близината на малечкиот град Розета, офицерот Бушар открил плоча од црн базалт долга околу 1,2 метри и широка 75 сантиметри. На неа