Текстови

Бог-човек

Писмо

Драги мој пријателе Неможев поинаку; морав да ти напишам писмо за да ти покажам колку те сакам и колку се грижам за тебе. Видов како вчера разговараше со своите пријатели. Чекав цел ден надевајќи се дека ќе сакаш да поразговараш и со мене. Кога се приближи ноќта за крајот на тој ден ти подарив сончев

Ќе ти се јавиме

Драги Христијани, Ова е Моја задача за вас – дури можете да ја наречете голема посланица. Треба да тргнете по сите луѓе насекаде и да ги повикате да станат Мои ученици. Треба да ги крстите и да ги научите да слушаат се што Сум ви заповедал. Не заборавајте: Секогаш ќе бидам тука да ви помогнам,